A fenntarthatósági követelmények figyelembevételéről szóló, szerződéskötést megelőző tájékoztatás a 2019/2088 számú EU rendelet (SFDR) alapján:

A biztosítási alapú befektetési termékek kapcsán az Európai Unió 2019/2088 számú rendelete előírja a független biztosításközvetítők részére, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, figyelembe veszik-e a tanácsadás során a fenntarthatósági kockázatokat. A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadás lényege, hogy miként hat ki a fenntarthatóság a hozamokra. A jogalkotó abból indul ki, hogy a fenntarthatóság tendenciózusan negatívan fog a hozamokra hatni. A termék kiválasztása során, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele csökkentheti a hozamokra gyakorolt negatív hatást.

Az Mester Alkusz Kft.( továbbiakban: Alkusz) az SFDR 4. cikk (1) pont alapján biztosított lehetőség alapján tevékenysége során nem veszi figyelembe a fenntarthatósági követelményeket.

Indoklás:

Az Alkusznak saját fejlesztésű befektetési terméke nincs. Kizárólag más szolgáltatók (biztosítók) befektetési termékeit közvetíti. Ezen termékek tulajdonságaira, befektetési politikájára, preferenciáira, illetve arra, hogy a termék kibocsátója a fenntarthatóságot figyelembe veszi-e és ha igen, hogyan, ráhatása nincs.

Mindebből következik, hogy a fenntarthatóság szempontjait a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően. Ennek esetleges hiányában a termékgazda biztosító köteles indoklást adni a szerződéskötést megelőzően.

Az Alkusz tevékenysége során minden esetben a szerződéskötés előtt megismerteti megbízóját a biztosítók által rendelkezésre bocsátott, e tárgykörbe tartozó tájékoztatóval, illetve azt megbízója részére átadja. Ezt a közvetítési folyamatba – mint kötelező lépest – tanácsadói részére előírja, oktatja, illetve ellenőrzi, továbbá gondoskodik tanácsadói rendszeres és szakszerű képzéséről.

Az Alkusz tanácsadási tevékenysége során a fenntarthatósági követelményeket nem veszi figyelembe, mert azok tevékenysége egészét illetően nem meghatározóak.

Az Alkusz az SFDR 5. cikkében kijelölt kötelezettsége szerint tájékoztatja Megbízóit, hogy javadalmazási politikáját úgy alakítja ki, szem előtt tartva az etikus üzleti magatartással kapcsolatos elvárásokat, hogy az eljárás minden szakaszában a Megbízó érdekeinek elsődlegessége érvényesüljön, illetve Megbízói a piaci kínálatból a számukra legmegfelelőbb biztosítási módozatot köthessék meg. Ezen belül a termékgazda által meghatározott, esetlegesen a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő javadalmazási rendszert torzításmentesen alkalmazza.

Az Alkusz a fenntarthatóság iránti elkötelezettsége jeleként jelen szabályozását szükség szerint, de legalább évente egyszer felülvizsgálja.

Szeged, 2021.03.08.

 

 

Glaszáné Gardel Ivett

ügyvezető

FDR nyilatkozat: Társaságunk tájékoztatása a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú EU rendelet >> (SFDR) szerint. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatója>> SFDR témában.
Panaszkezelés: Az ügyféltérben kifüggesztett és www.mesteralkusz.hu weboldalon közzétett panaszkezelési szabályzat szerint. A fogyasztó kérheti a Mester Alkusz Kft-től a Mester Alkusz Kft felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) beadható fogyasztói megkeresés vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) intézhető, vitarendezésre irányuló eljárás megindítására vonatkozó kérelem formanyomtatványát, ha a Mester Alkusz Kft előzőleg elutasította a fogyasztó panaszát. A kérés nyomán a Mester Alkusz Kft ingyenesen elküldi ezeket a dokumentumokat az adott kérelmezőnek. Panaszát, kifogását előterjesztheti a Magyar Nemzeti Bank (MNB) weboldalán elérhető formanyomtatványon is, melyet ide kattintva érhet el.
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett „Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van?” és „Pénzügyi Békéltető Testület” témájú tájékoztatókat.
A fogyasztó online vitarendezési platformon keresztül online is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál, a kapcsolódó MNB tájékoztatót ITT olvashatja el. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.
Adatkezelés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósági (NAIH) nyilvántartási szám:……….. Adatkezelési szabályzat elérhető itt>>

Készítette: Innoversity Kft.