FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

A felelősségbiztosítások a másnak okozott károk miatti kártérítési összeg megfizetése alól mentesíti a károkozót. Az úgynevezett igényérvényesítési kultúra egyre fejlettebb hazánkban is, így könnyedén nagyon magas kártérítési összegekről hallhatunk egy-egy káreseménnyel kapcsolatban.

Fontos belegondolni, hogy egy vagyontárgy károsodása/elvesztése miatt akkora kárunk keletkezik, mint a tárgy értéke. Egy felelősségi kárösszeg viszont a teljes vagyonunk többszöröse is lehet. Akár egy apróság, például egy állványról leeső kalapács is okozhat több milliós kárt. Megítélésünk szerint egy jól felépített felelősségbiztosítási csomag képes optimálisan kezelni a felmerülő kockázatokat.

Valamennyi felelősségbiztosítási módozat esetében ki kell emeljük, hogy a biztosítási szerződés alapján a biztosító csak abban az esetben nyújt kártérítést egy kárügyben, ha az okozott kárért, a Károkozó kártérítési kötelezettsége, a magyar jog szabályai szerint fennáll.

 

A felelősségbiztosítások jól elkülöníthető kockázati elemekből állnak.

Általános felelősségbiztosítás

Az úgynevezett általános, tevékenységi felelősségbiztosítás mentesíti a biztosítottat a szerződésen kívüli, harmadik személynek okozott károsulta kárigényeivel szemben, a szerződésben meghatározott kártérítési limit erejéig. Mindig felmerül a kérdés az ügyfelek részéről: – Például?

  • Ha az üzletem/telephelyem, házam előtt nem takarítom el a járdáról a havat és egy idegen elcsúszik, eltörik a lába…
  • Ha a karbantartatlan tetőmről leesik egy cserép, az avult vakolat lehullik az épületemről (nem viharban!) és pont az ott parkoló autóra…

Munkáltatói felelősségbiztosítás


A munkáltatói felelősségbiztosítás alapján a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a munkáltatóval szemben, az üzemi balesetet szenvedett munkavállaló jogszerűen érvényesít, valamint a sérüléssel kapcsolatos egészségügyi költségeket, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (rövidítve: NEAK) terhel a társaságra.

A magyarországi joggyakorlat, figyelemmel a 2012. évi I. tv. (a Munka Törvénykönyve) rendelkezéseire, a foglalkoztatottakkal szembeni felelősség tekintetében az objektív felelősség elvét alkalmazza, ami azt jelenti, hogy semmilyen hibát nem kell a munkáltatónak elkövetnie ahhoz, hogy a kártérítési felelőssége fennálljon.

 

Szolgáltatás felelősségbiztosítás

Felelős szolgáltató aligha vitatja szerződéses partnere irányába az esetleges kártérítés jogosságát, ha szerződésből eredő valamely kötelezettségét megszegve, a szerződést hibásan vagy nem megfelelően teljesíti és ezzel a kötelezettségszegéssel a szerződéses partnerének kárt okoz. Az ilyen típusú károk térülnek a fedezet alapján. Fontos, hogy a fedezet terjedjen ki a szolgáltatás tárgyában okozott- és a tisztán pénzügyi veszteség károkra is.

Termékfelelősség-biztosítás


A termékfelelősség-biztosítás alapján megkötött felelősségbiztosítási szerződés keretében a biztosító – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat mint a biztosítási ajánlaton megnevezett termék gyártóját, importálóját, forgalmazóját, a termék hibája által a biztosítón és a biztosítotton kívüli személynek okozott olyan személysérüléses károk és dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a termékfelelősségre vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartozik.

Fontos, hogy ha olyan termék gyártása folyik, amely önállóan nem alkalmas a működésre, csak más termékkel összeépítve, általában nem elég a termékfelelősség biztosítás, szükséges egy kiegészítő, bővítő külön feltétel is.

 

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Szinte bármely tevékenység végzése során előfordulhat, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére kárt okoz valaki a környezetében. Ez a felelősségbiztosítási elem kiterjed a bérelt vagy saját telephelyen belül vagy kívül a véletlen, balesetszerűen okozott környezetszennyezési károkra, ideértve a tisztítási, mentesítési költségeket, melyek egyes esetekben jelentős összegűek lehetnek.

 

A fő modulok több kisebb kiegészítővel bővíthetők, például a bérlői vagy bérbeadói felelősség, fel-le rakodással okozott károk fedezete, tisztán vagyoni károk fedezete, szolgáltatás tárgyában okozott károk fedezete,…

Vegyük fel a kapcsolatot!

Tovább

Rólunk mondták

Vélemények a Mester Alkuszról

Én a partnereimnek a munkáltatói felelősség biztosítást mindig szívből ajánlom!

Olyan kész tények alapján, amiket pályafutásom során láttam, tapasztaltam. Egy kisebb munkabaleseti sérülés esetén is, olyan összegeket kell a munkáltatónak fizetnie, amiktől eddig mindenki megdöbbent.

Itt most milliókról beszélek! A munkáltatói felelősségbiztosítás néhány ezer Ft/fő/év (most pontos összeget ne várjatok tőlem, ezt tőlük kérdezzétek meg)! Minden munkáltatónak ajánlom, bármikor történhet baleset, akár munkába menet is. ( üzemi baleset)

Másrészt kevesen tudják, hogy van ilyen biztosítás is. Én nem foglalkoztam a biztosításokkal soha, de mivel a Mester Alkusztól megtudtam, hogy létezik ilyen és azt is, hogy milyen minimális összegről van szó, azóta ezt őszintén ajánlom a partnereimnek!

ERDŐS Dóra
ADATVÉDELEM - GDPR MUNKAVÉDELEM - TŰZVÉDELEM

FDR nyilatkozat: Társaságunk tájékoztatása a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú EU rendelet >> (SFDR) szerint. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatója>> SFDR témában.
Panaszkezelés: Az ügyféltérben kifüggesztett és www.mesteralkusz.hu weboldalon közzétett panaszkezelési szabályzat szerint. A fogyasztó kérheti a Mester Alkusz Kft-től a Mester Alkusz Kft felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) beadható fogyasztói megkeresés vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) intézhető, vitarendezésre irányuló eljárás megindítására vonatkozó kérelem formanyomtatványát, ha a Mester Alkusz Kft előzőleg elutasította a fogyasztó panaszát. A kérés nyomán a Mester Alkusz Kft ingyenesen elküldi ezeket a dokumentumokat az adott kérelmezőnek. Panaszát, kifogását előterjesztheti a Magyar Nemzeti Bank (MNB) weboldalán elérhető formanyomtatványon is, melyet ide kattintva érhet el.
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett „Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van?” és „Pénzügyi Békéltető Testület” témájú tájékoztatókat.
A fogyasztó online vitarendezési platformon keresztül online is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál, a kapcsolódó MNB tájékoztatót ITT olvashatja el. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.
Adatkezelés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósági (NAIH) nyilvántartási szám:……….. Adatkezelési szabályzat elérhető itt>>

Készítette: Innoversity Kft.